Team

Joseph Kang Profile

Joseph Kang

Marketing Chair
Yuqi Liu Profile

Yuqi Liu

Yingpeng Tao Profile

Yingpeng Tao

Jieying Zhu Profile

Jieying Zhu

Aaron Nurick Profile

Aaron Nurick

Advisor
Alexander Peik Profile

Alexander Peik

Vice President
Sara Holt Profile

Sara Holt

Senior Advisor